സുപ്രീംകോടതിവിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി മലങ്കരസഭ ഒന്നായി മുന്നോട്ടുപോകണം : അഭിവന്ദ്യ ഡോ.ജോസഫ് മാര്‍ ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത

[ad_1]

[fb_vid id=”1858688937481214″]സുപ്രീംകോടതിവിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി മലങ്കരസഭ ഒന്നായി മുന്നോട്ടുപോകണം : അഭിവന്ദ്യ ഡോ.ജോസഫ് മാര്‍ ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത
[ad_2]

Source